A tanév feladatainak ütemezése (2020/2021.)

Szeptember

     

01. Tanévnyitó ünnepély (figyelembe véve az aktuális járványügyi előírásokat)

                  02-04. Projekthét – tanulók felkészítése a digitális oktatásra

                  14-18. Központi bemeneti mérés (9-10. évfolyam)

                  24. Szülői értekezlet (online)

                  25. Magyar Diáksport Napja (témanap) és DÖK nap (1. tanítás nélküli munkanap)     

Október

           01. Szakkörök, egyéni fejlesztő és felzárkóztató csoportok, mentori csoportok indítása

          06.  Megemlékezés az aradi vértanúk emléknapján

          08. Őszi szakmai vizsga (írásbeli vizsgarész)

          13. Őszi szakmai vizsga (gyakorlati és szóbeli vizsgarész)

         20-21. Szintvizsga (az előző tanévben elmaradt vizsgák pótlása – 10. évfolyam)

         22. Nemzeti ünnep - iskolai ünnepély; szalagtűzés (járványügyi protokoll szerint)

         23. Nemzeti ünnep (munkaszüneti nap)

         25. Tanítás nélküli munkanap – DÖK nap

        26 – 30. Őszi szünet

November

         01. Mindenszentek (munkaszüneti nap)

         02. Őszi szünet utáni első tanítási nap (B hét hétfő)

        06. Nyílt nap – online tájékoztatás (2. tanítás nélküli munkanap)

                Pályaválasztási nap – szakmai kirándulás (3. tanítás nélküli munkanap)

        12. Pályaválasztási rendezvény - Nyitott kapu I. (gépészet, kereskedelem) – járványügyi

              helyzettől függően szervezve

         19. Pályaválasztási rendezvény - Nyitott kapu II. (turizmus - vendéglátás) –

              járványügyi helyzettől függően szervezve

December

        06. Mikulás- rendezvény (járványügyi helyzettől függően szervezve)

        12. Munkanap (dec. 24. bedolgozása) – Nevelési értekezlet (4. tanítás nélküli munkanap)

        18. Adventi ünnepi műsor (járványügyi helyzettől függően szervezve);

              a téli szünet előtti utolsó munkanap

       21-31. Téli szünet

Január

        04. Téli szünet utáni első tanítási nap

        04.  A felnőttoktatás keresztféléves oktatásának befejező napja

       11-04.23. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata

       20-21. Félévi osztályozó vizsgák

       22. Magyar kultúra napja – megemlékezés (járványügyi helyzettől függően szervezve)

       22. A tanév első félévének vége (osztályozó értekezlet)

       29. A félévi értesítők kiadásának határnapja

Február      

      04. Félévi értekezlet (járványügyi helyzettől függően szervezve)

      05. Trefort-nap – járványügyi helyzettől függően szervezve (5. tanítás nélküli munkanap)

      05. Szakmai vizsga (járványügyi helyzettől függően)

      11. Osztály szülői értekezletek (online – járványügyi helyzettől függően)

      15. Az érettségi és szakmai vizsgára jelentkezés végső határideje

      25. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja

Március      

      01-05. „Pénz7” – Pénzügyi és Vállalkozói Témahét

      12. Nemzeti ünnep – iskolai ünnepély (járványügyi helyzettől függően)

      15. Nemzeti ünnep (munkaszüneti nap)

     16.  Felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása

     31. Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

Április

     01-06. Tavaszi szünet

     07. Nevelési értekezlet (5. tanítás nélküli munkanap)

     08. A tavaszi szünet utáni első tanítási nap

     12. Megemlékezés a költészet napjáról

     15. Szülői értekezletek tartása a végzős évfolyamokon (online – járványügyi helyzettől függően)

     16. A holokauszt áldozatainak emléknapja

     16. Szakmák éjszakája (járványügyi helyzettől függően)

      19-23. Fenntarthatósági témahét (járványügyi helyzettől függően)

     27-28. Osztályozó vizsgák (végzősök)

     30. Felvételről vagy elutasításról szóló határozatok megküldése a jelentkezőknek és az

         általános iskoláknak

     30. Végzős évfolyamok utolsó tanítási napja; osztályozó értekezlet; ballagás

          (járványügyi helyzettől függően)

Május

     01. A munka ünnepe (munkaszüneti nap)          

       02-31. Ágazati alapvizsgák szervezése (járványügyi helyzettől függően szervezve)

       03. 9.00  Magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsga

       04. 9.00 Matematika írásbeli érettségi vizsga

       05. 9.00 Történelem írásbeli érettségi vizsga

       07. 9.00 Német nyelv írásbeli érettségi vizsga

            Szakmai vizsgák lebonyolítása

      13. Alsóbb évesek szülői értekezlete (online, járványügyi helyzettől függően szervezve)

      24. Pünkösd (munkaszüneti nap)

      26. Országos kompetenciamérés

      28. Adatszolgáltatás a NETFIT rendszerben

Június

      04. Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról;

      04. Pedagógus nap (járványügyi helyzettől függően szervezve)

      09-10. Osztályozó vizsgák (járványügyi helyzettől függően szervezve)

     15.  Utolsó tanítási nap; osztályozó értekezlet

     17. 13.B szóbeli  érettségi vizsgája

     18. Tanévzáró ünnepség

     22-24. Beiratkozás

     30. Tanévzáró értekezlet

A 7. tanítás nélküli munkanapról az oktatói testület későbbi időpontban dönt (esetlegesen felhasználható: írásbeli vizsga)